Mergi la conţinutul principal
 

Informări trimestriale 2022

Informări trimestriale emise de S.C. SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L.

Trimestrul I – 2022

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul I al anului 2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

În data de 21.02.2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a depus documentația pentru revizuirea Autorizației Integrate de Mediu, la Agenția pentru protecția Mediului Călărași. Revizuirea Autorizației Integrate de Mediu este necesară datorită noilor investiții, pe care Saint-Gobain Glass România S.R.L. le-a realizat, in perioada 2021-2022, pentru stocarea și tratarea deșeurilor cioburi de sticlă.  În trimestrul I al anului 2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a finalizat construcția a două noi platforme betonate, cu o suprafață de 243 mp, respectiv 4387 mp, destinate stocării deșeurilor cioburi de sticlă. De asemenea a fost finalizată instalarea și punerea în funcțiune a unei noi instalații pentru sortarea optică a deșeurilor de cioburi interne și a celor colectate de la furnizorii de cioburi, o investiție care se ridică, până în prezent, la cca 1 milion Euro.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială și zgomot, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și OUG nr. 92/2021 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu, în trimestrul I 2022, au fost întocmite pentru anul 2021 și transmise Agenției pentru protecția Mediului Călărași raportul anual de mediu, raportul privind statistica deșeurilor, precum și modul de gestiune al ambalajelor introduse pe piața națională, în anul 2021, de către Saint-Gobain Glass România S.R.L..

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, a colectat și valorificat 5200 tone de cioburi de sticlă în trimestrul I din anul 2022.

 

Conformarea cu cerințele EU ETS

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European. În acest scop, în luna februarie 2022, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a transmis cifra emsiilor de gaze cu efect de sera aferenta anului 2021, aprobata de catre organismul de verificare autorizat  OVEGES Ceprocim S.A. (110,775 tone de CO2).

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii, din cauza modificarii nivelului de activitate. În acest scop, în luna martie 2022, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a depus la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, raportul privind nivelul de activitate pentru anul 2021, pentru stabilirea numărului de certificate alocate cu titlu gratuit pentru anul 2021, verificat de catre organismul de verificare autorizat  OVEGES Ceprocim S.A.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2022, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.