Mergi la conţinutul principal
 

Regulament Campanie Original4S

Regulament

Regulamentul Campaniei  “ORIGINAL 4S

Desfăşurată în perioada 15.08.2021 – 01.11.2021

 

 

Articolul 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Societatea Saint-Gobain Glass România S.R.L., societate cu răspundere limitată, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legea română, cu sediul social în România, Călărași, str. Varianta Nord, nr. 61, judeţul Călărași, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J51/353/2006, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 11882475, reprezentata de Dl. Ovidiu Adrian PĂSCUȚIU, în calitate de administrator, este Organizatorul Campaniei “ORIGINAL 4S.

 

Campania destinată persoanelor juridice care achiziționează și procesează produse de sticlă de tipul Planitherm 4S Evo (denumiți în continuare “Beneficiari”) se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la campania menţionată mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa Beneficiarilor acest fapt.

 

Articolul 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A  CAMPANIEI

Campania destinată clienților Organizatorului se va desfăşura în perioada cuprinsă între 15.08.2021 – 01.11.2021 ("Durata campaniei"), pe teritoriul României.

 

Articolul 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 La campanie are dreptul să participe orice persoană juridică care achiziționează minimum un pachet de produse de sticlă de tipul Planitherm 4S EVO fabricate de Organizator și este înregistrată fiscal în România, Bulgaria sau Grecia.

La campanie nu pot participa societățile afiliate și cele înființate de angajații societății.

 

Participarea la Campanie are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Prin înscrierea în Campanie, Beneficiarii care vor primi diferite bonificații consimt ca denumirea societății și sediul acesteia, precum şi bonificația acordată să fie făcute publice pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

Articolul 4. MĂRCILE ŞI PRODUSELE BENEFICIARE

La aceasta Campanie participă produsele din sticlă de tipul Planitherm 4S EVO, fabricate de către Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. (denumite in continuare “Produsele”) 

 

Articolul 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

 

Orice persoană juridică care achiziționează minimum un pachet de produse de sticlă de tipul Planitherm 4S EVO fabricate de Organizator și este înregistrată fiscal în România, Bulgaria sau Grecia trebuie să trimtă un mesaj cu denumirea persoanei juridice/ numele său la numărul de telefon:

 1. +40 749 288 004 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în România;
 2. +359 877 674 220 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în Bulgaria;
 3. +30 6936 984938 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în Grecia.

Ulterior trimiterii acestui mesaj, persoana respectivă va fi contactată de către un reprezentant al Organizatorului care va valida faptul achiziției prin solicitarea codului unic afișat pe eticheta Produselor.

 

Odată validată achiziția de către Organizator, acesta va informa persoana juridică participantă asupra faptului că:

 1. prin simpla validare a achiziției va primi drept premiu un detector lowE;
 2. denumirea acesteia va intra în loteria (tragerea la soți) pentru celelalte premii ale Campaniei.   

În vederea validării câştigurilor, persoanele care au comunicat Organizatorului codul unic afișat pe eticheta Produselor trebuie să păstreze etichetele corespunzătoare până la data înmânării premiului/ premiilor.

 

Organizatorul va acorda următoarele categorii de premii:

 1. detector lowE pentru fiecare persoană juridică participantă la Campanie, în limita stocului disponibil de 150 de bucăți; valoarea individuală a acestui premiu este de 276 RON.
 2. kit de protecție în muncă cuprinzând o șapcă, o pereche de ochelari de protecție, o pereche de mănuși, o pereche de înălțăminte de protecție, o salopetă și o geacă; acest premiu se va acorda prin tragere la soți; valoarea individuală a acestui premiu este de 500 RON.

 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării Campaniei, Organizatorul va desfăşura prin intermediul platformei random.org o tragere la sorţi în urma căreia vor fi selectați aleatoriu zece participanți, fiecăruia dintre aceștia acordându-i-se câte un premiu constând in cinci kituri de protecție în muncă.

 

Cei zece câștigători vor fi selectați ținând cont de următoarea alocare geografică a premiilor constând în kituri de protecție în muncă:

 • România: 5 premii, fiecare constand in cate 5 kituri de protectie in munca
 • Bulgaria: 2 premii, fiecare constand in cate 5 kituri de protectie in munca
 • Grecia: 3 premii, fiecare constand in cate 5 kituri de protectie in munca

 

Pentru evitarea oricărui dubiu, premiile nu se va acorda în bani și nu sunt transferabile.

 

Articolul 6. TAXE ŞI IMPOZITE

Taxele şi impozitele aferente premiilor acordate se vor suporta în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 7. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit în sectiunea ”Parteneri” a paginii de internet a Organizatorului https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

Articolul 8. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea campaniei cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Astfel de evenimente de forta majora pot fi considerate cutremurele, furtunile, inundatiile, incendiile, orice alte catastrofe naturale, razboaiele, actele de terorism (inclusiv actele de terorism cibernetic), oprirea temporara a liniei de productie a Saint – Gobain Glass Romania S.R.L., fara ca enumerarea sa fie limitativa.

 

Articolul 9. DIVERSE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Campaniei şi va face public acest lucru.

 

Articolul 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. In situatia in care doriti sa aflati mai multe detalii referitor la prelucrarea datelor dumneavoastra, puteti contacta Corespondentul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal la:

 • Adresa de e-mail: Florin.Ochiana@saint-gobain.com; sau
 • Adresa postala: SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L., cu sediul  in Calarasi, Str. Varianta Nord, nr. 61, judetul Calarasi.

10.2 Tipul de date personale pe care le prelucram

Colectam si prelucram urmatoarele categorii de date: nume, prenume, email, număr de telefon.

10.3Stocarea datelor

Datele participanților vor fi stocate pe diferite suporturi, incluzand Acordul de participare la campanie si alte sisteme de Securitate (inclusiv e-mail).

Organizatorul va putea reține datele participanților pentru o perioada de 12 (doisprezece) luni de la data acordarii premiilor. Pe parcursul acestei perioade va puteti retrage oricand consimtamantul acordat.

 

10.4 Scopul prelucrarii

Organizatorul are un interes legitim in prelucrarea datelor pe parcursul derularii prezentei Campanii. Prelucrarea datelor participantilor la Campanie ne permite sa gestionam procesul de derulare a Campaniei in conditii optime si sa acordam premiile Campaniei. In anumite cazuri, este necesar sa prelucram datele candidatilor pentru indeplinirea obligatiilor legale conexe acordarii premiilor, precum si pentru a raspunde si a ne apara in fata actiunilor in justitie.

10.5   Cine are acces la date?

Datele participantilor vor fi accesate intern doar in scopul derularii prezentei Campanii. Accesarea se va face de catre departamentul de marketing, de catre departmentul de vanzari si de catre departamentul IT.

10.6   Drepturile participantilor

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • De a accesa si sa obtineti o copie a datelor dumneavoastra;
 • De a solicita rectificarea datelor incorecte sau incomplete;
 • De a solicita stregerea sau oprirea prelucrarii datelor, de exemplu atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul derularii prezentei Campanii; si
 • De a formula obiectii impotriva prelucrarii.

Exercitarea drepturile sus-mentionate, se va realiza prin contactarea SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. potrivit detaliilor mentionate la punctul 10.1 de mai sus.

In măsura în care se constată că organizatorul nu respectă drepturile participanților, aceștia își pot exercita dreptul de opozitie, inclusiv prin depunerea unei plângeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 

Ovidiu Adrian PĂSCUȚIU

Administrator

Saint-Gobain Glass Romania S.R.L

 

 

 

Регулация на кампанията"ORIGINAL 4S"

Проведено между 15.08.2021 – 01.11.2021

 

 

Член 1 е правило от първия ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАИН

Сен-Гобейн Глас Румъния АД, дружество с ограничена отговорност, учредено и функциониращо в съответствие със закона на румънския, със седалище в Румъния, Кълъраш, ул. J51/353/2006, Единен регистрационен номер В 11882475, представлявана от г-н Овидиу Адриан Пъгцюцю, е организатор на кампанията "ORIGINAL 4S".

 

Кампанията за юридически лица, които купуват и обработват изделия от стъклотъкообразен тип Planitherm 4S Evo (наричани по-долу "бенефициенти") се провеждат в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент (наричан по-долу "Регламентът"). Условията на настоящия регламент, както са изложени по-долу, са задължителни за всички участници в горепосочената кампания. Организаторът си запазва правото да изменя Регламента, като информира бенефициентите за този факт.

 

член 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ИАРИЯ НАКАМПАНИН

Кампанията за клиентите на Организатора ще се проведе между 15.08.2021 г. и 01.11.2021 ("Продължителност на кампанията") на територията на Румъния.

 

член 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Всяко юридическо лице, което закупува поне един пакет от изделия от стъкло Planitherm 4S EVO, произведени от Организатора и регистрирано за данъчни цели в Румъния, България или Гърция, има право да участва вкампанията.

 

Участието в Кампанията има стойността на пълното и свободно съгласие за приемане на разпоредбите на настоящия регламент. Чрез регистрация в Кампанията, бенефициерите,които ще получат различни бонуси, дават съгласието си името на дружеството и седалището му, както и предоставения бонус да бъдат публично оповестени на уебсайта на Организатора, т.е. https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

член 4. Маркировки иполезни продукти

Тази кампания е основната стъклена продукция от типа Planitherm 4S EVO,произведени от Сен-Гобен Глас Румъния S.R.L. (наричани по-долу "Продукти").

 

член 5. РЕЖИМ НАКАМПАНИЯ СЛЕД:

 

Всяко юридическо лице, което закупи поне един пакет от изделия от стъкло planitherm 4S EVO, произведени от Организатора и е регистрирано в Румъния, България или Гърция, трябва да изпрати съобщение с името на юридическото лице/име на телефонния номер:

a) +40 749 288 004 – за регистрирани за данъчни цели в Румъния бенефициенти;

b) +359 877 674 220 – за регистрирани за данъчни цели в България бенефициенти;

c) +30 6936 984938 – за данъчно-регистрираните бенефициента в Гърция.

След изпращане на това съобщение, това лице ще се свърже с представител на Организатора, който ще потвърди факта на покупката, като заяви уникалния код, показан върху етикета на Продуктите.

 

След като придобиването бъде потвърдено от организатора, то ще информира участващо юридическо лице, че:

a) чрез просто валидиране на покупката, нискоЕ детектор ще бъде присъден като награда;

b) името му ще влезе в лотарията (теглича на съпруг/ за останалите награди на Кампанията).

За да валидират печалбите, лицата, които са съобщили на Организатора уникалния код, посочен на етикета "Продукти", трябва да запазят подходящите етикети до датата на наградата/наградния фонд.

 

Организаторът ще присъди наградени следните категории награди:

1. lowE детектор за всяко юридическо лице, участващо в Кампанията, до наличните наличности от 150 броя; индивидуалната стойност на тази награда е 276 RON.

2. Комплект за защита на работата, включващ капачка, чифт очила, чифт ръкавици, чифт защитни катаклизми, анцуг и яке; тази награда се присъжда чрез теглене на съпругите; индивидуалната стойност на тази награда е 500 RON.

 

В рамките на 10 работни дни от датата на приключване на Кампанията Организаторът ще проведе равенство чрез платформата random.org който десет участника ще бъдат избрани произволно, всеки от които ще получи награда, състояща се от пет комплекта за защита на работата.

 

Десетте победители ще бъдат избрани, като се вземе предвид следното географско разпределение на наградите, състоящи се от комплекти за защита на работата:

- Румъния: 5награди, всяка от които се състои от 5 комплекта за защита на работното място

- България: 2награди, всяка от които се състои от 5 комплекта за защита на работното място

- Гърция: 3награди, всяка от които се състои от 5 комплекта за защита на работното място

 

За да се избегне съмнение, наградите няма да бъдат присъждани в брой и не могат да се прехвърлят.

 

член 6. Данъци иданъци

Таксите и таксите, свързани с присъдените награди, се поемат в съответствие с действащото законодателство.

 

член 7. РЕГЛАМЕНТ ЗА КЕПАИН

Правилата за участие/внедряване са достъпни безплатно в раздел "Партньори" на уебсайта на Организатора https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

член 8. Тест на Кампаин

Кампанията може да бъде прекратена в случай на събитие, което представлява случай на непреодолима сила, в съответствие с действащото законодателство или в случай на промяна в законодателната рамка, така че организацията и провеждането на промоционалната кампания да доведе до увеличаване на бюджета, отпуснат за този проект.

Такива форсмажорни събития могат да се считат за земетресения, бури, наводнения, пожари, всякакви други природни бедствия, войни, терористични актове (включително терористични актове), временно спиране на производствената линия на Saint – Gobain Glass Romania S.R.L., без да се ограничава преброяването.

 

член 9. РАЗНООБРАЗЕН

Организаторът си запазва правото да променя датите и продължителността на кампанията и ще я направи публична.

 

член 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1 СЕН-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Ако желаете да научите повече за обработването на вашите данни, можете да се свържете с кореспондента за защита на личните данни на адрес: - Имейл адрес: Florin.Ochiana@saint-gobain.com; или

- Пощенски адрес: SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L., създадена в Кълъраш, Ул.

10.2 Вида на личните данни, които обработваме

Събираме и обработваме следните категории данни: име, собствено име,имейл, телефонен номер.

10.3 Съхранение на данни

Вашите данни ще се съхраняват на различни носители, включително Споразумението за участие на кампанията и други системи за сигурност (включително имейл).

Ще можем да запазим вашите данни за период от 12 (дванадесет) месеца от датата на връчване на наградите. През този период можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

10.4 Цел на обработката

Нашата компания има законен интерес от обработването на данни по време на тази кампания. Обработката на данните на участниците в Кампанията ни позволява да управляваме процеса на провеждане на Кампанията при оптимални условия и да присъдим наградите на Кампанията. В определени случаи е необходимо да се обработват данните на кандидатите за изпълнение на правните задължения, свързани с присъждането на награди, както и да се отговорим и да се защитим преди съдебни действия.

10.5Кой има достъп до данните?

Данните Ви ще бъдат достъпни само за целите на тази Кампания. Достъпът ще бъде направен от отдела за маркетинг, търговски отдел и ИТ отдела.

10.6 Вашите права

Като засегнатото лице имате следните права:

- Достъп и получаване на копие от вашите данни;

- Да поиска коригиране на неверни или непълни данни;

- Искане за спиране на обработването на данни, например когато данните вече не са необходими за провеждането на тази Кампания; И

- Обект на обработка.

Ако желаете да упражните правата си, моля свържете се със SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. съгласно данните, посочени в параграф 10.1 по-горе.

Ако смятате, че SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. не зачитате правата си, можете да упражните правото си на противопоставяне. Ако считате, че обработването на лични данни е незаконно, имате право да подадете жалба до Националния надзорен орган за обработка на лични данни.

 

Овидиу Адриан ПАС

Администратор

Сен Гобейн ГласЪлт Румъния S.R.L

 

 

 

 

Κανονισμός της εκστρατείας"ORIGINAL 4S"

Διενεργήθηκε μεταξύ 15.08.2021 – 01.11.2021

 

 

Το άρθρο 1 αποτελεί κανόνα της πρώτης ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΉς ΤΟΥ CAMPAIN

Saint-Gobain Glass Romania S.R.L., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγκατεστημένη και λειτουργώντας σύμφωνα με το δίκαιο της Ρουμανίας, με έδρα τη Ρουμανία, Calarasi, str. Varianta Nord, αριθ. J51/353/2006, Ενιαίος Κωδικός Εγγραφής Αρ. Η RO 11882475, εκπροσωπούμενη από τον κ. Ovidiu Adrian PĂSCUŢIU, ως διαχειριστής, είναι ο Διοργανωτής της Εκστρατείας "ORIGINAL 4S".

 

Η εκστρατεία για τα νομικά πρόσωπα που αγοράζουν και επεξεργάζονται γυάλινα προϊόντα τύπου Planitherm 4S Evo (εφεξής «Δικαιούχοι») πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού (εφεξής «κανονισμός»). Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζονται κατωτέρω, είναι δεσμευτικοί για όλους τους συμμετέχοντες στην προαναφερθείσα εκστρατεία. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον Κανονισμό, ενημερώνοντας τους Δικαιούχους για το γεγονός αυτό.

 

Το άρθρο 2. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙΆΡΙΑ ΤΟΥCAMPAIN

Η εκστρατεία για τους πελάτες της Διοργανώτριας θα πραγματοποιηθεί από 15.08.2021 και 01.11.2021 («Διάρκεια Καμπάνιας»), στο έδαφος της Ρουμανίας.

 

Το άρθρο 3. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς

Κάθε νομικό πρόσωπο που αγοράζει τουλάχιστον ένα πακέτο γυάλινων προϊόντων Planitherm 4S EVO που κατασκευάζονται από τον Διοργανωτή και είναι εγγεγραμμένο για φορολογικούς σκοπούς στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία ή την Ελλάδα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στηνεκστρατεία.

 

Η συμμετοχή στην Εκστρατεία έχει την αξία της πλήρους και ελεύθερα συναινέσει αποδοχής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Με την εγγραφή τους στην Εκστρατεία,οι δικαιούχοι που θα λάβουν διάφορα μπόνους συναινούν ότι το όνομα της εταιρείας και της καταστατικής της έδρας, καθώς και το μπόνους που χορηγείται, θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, δηλαδή https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

Το άρθρο 4. ΣΉΜΑΤΑ ΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Η παρούσα εκστρατεία είναι τα κύρια γυάλινα προϊόντα του τύπου Planitherm 4S EVO,που κατασκευάζονται από την Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. (εφεξής «Προϊόντα»).

 

Το άρθρο 5. ΤΡΌΠΟςΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑςΜΕΤΆ ΑΠΌ:

 

Κάθε νομικό πρόσωπο που αγοράζει τουλάχιστον ένα πακέτο γυάλινων προϊόντων planitherm 4S EVO που κατασκευάζονται από τον Διοργανωτή και είναι καταχωρημένο στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία ή την Ελλάδα πρέπει να αποστείλει μήνυμα με το όνομα του νομικού προσώπου/ονόματος στον αριθμό τηλεφώνου:

a) +40 749 288 004 – για δικαιούχους εγγεγραμμένους για φορολογικούς σκοπούς στη Ρουμανία·

b) +359 877 674 220 – για δικαιούχους εγγεγραμμένους για φορολογικούς σκοπούς στη Βουλγαρία·

c) +30 6936 984938 – για φορολογούμενους εγγεγραμμένους δικαιούχους στην Ελλάδα.

Μετά την αποστολή αυτού του μηνύματος, το άτομο αυτό θα επικοινωνήσει με έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας, ο οποίος θα επικυρώσει το γεγονός της αγοράς ζητώντας τον μοναδικό κωδικό που εμφανίζεται στην ετικέτα Προϊόντα.

 

Μόλις επικυρωθεί η απόκτηση από τη Διοργανώτρια, θα ενημερώσει το συμμετέχον νομικό πρόσωπο ότι:

a) με την απλή επικύρωση της αγοράς, ένας ανιχνευτής lowE θα απονεμηθεί ως βραβείο.

b) το όνομά του θα εισέλθει στην κλήρωση (κλήρωση συζύγου) για τα άλλα βραβεία της Εκστρατείας.

Για την επικύρωση των κερδών, τα πρόσωπα που έχουν κοινοποιήσει στον Διοργανωτή τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στην ετικέτα Προϊόντα πρέπει να διατηρούν τις κατάλληλες ετικέτες μέχρι την ημερομηνία απονομής/απονομής του βραβείου.

 

Ο διοργανωτής θα απονείμει τις ακόλουθες κατηγορίες βραβείων:

1. ανιχνευτής lowE για κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκστρατεία, μέχρι το διαθέσιμο απόθεμα των 150 τεμαχίων. Η ατομική αξία αυτού του βραβείου είναι RON 276.

2. Κιτ προστασίας της εργασίας που περιλαμβάνει ένα καπέλο, ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα ζευγάρι γάντια, ένα ζευγάρι προστατευτικών ταραχοποιών, μια στολή και ένα σακάκι. Αυτό το βραβείο θα απονεμηθεί με κλήρωση στους συζύγους. Η ατομική αξία αυτού του βραβείου είναι RON 500.

 

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Εκστρατείας, ο Διοργανωτής θα πραγματοποιήσει κλήρωση μέσω της πλατφόρμας random.org οποία θα επιλεγούν τυχαία δέκα συμμετέχοντες, καθένας από τους οποίους θα λάβει βραβείο αποτελούμενο από πέντε σετ προστασίας εργασίας.

 

Οι δέκα νικητές θα επιλεγούν λαμβάνοντας υπόψη την ακόλουθη γεωγραφική κατανομή των βραβείων που αποτελούνται από κιτ προστασίας της εργασίας:

- Ρουμανία: 5βραβεία, το καθένα αποτελούμενο από 5 κιτ προστασίας στο χώρο εργασίας

- Βουλγαρία: 2βραβεία, το καθένα αποτελούμενο από 5 κιτ προστασίας στο χώρο εργασίας

- Ελλάδα: 3βραβεία, το καθένα αποτελούμενο από 5 σετ προστασίας στο χώρο εργασίας

 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα βραβεία δεν θα απονέμονται σε μετρητά και δεν μεταβιβάζονται.

 

Το άρθρο 6. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙΙ ΦΟΡΟΙ

Τα τέλη και οι φόροι που σχετίζονται με τα βραβεία που απονέμονται βαρύνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Το άρθρο 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌς ΚΑΜΠΈΙΝ Οι κανόνες συμμετοχής/ανάπτυξης είναι διαθέσιμοι δωρεάν στην ενότητα "Συνεργάτες" της ιστοσελίδας του Διοργανωτή https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

Το άρθρο 8. ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΪΝ

Η εκστρατεία μπορεί να σταματήσει σε περίπτωση εκδήλωσης που συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή σε περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε η οργάνωση και η διεξαγωγή της διαφημιστικής εκστρατείας να συνεπάγεται αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για το έργο αυτό.

Τέτοια γεγονότα ανωτέρας βίας μπορούν να θεωρηθούν σεισμοί, καταιγίδες, πλημμύρες, πυρκαγιές, οποιεσδήποτε άλλες φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, τρομοκρατικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων των πράξεων κυβερνοτρομοκρατίας), προσωρινό κλείσιμο της γραμμής παραγωγής του Saint – Gobain Glass Romania S.R.L., χωρίς περιορισμό της απαρίθμησης.

 

Το άρθρο 9. ΠΟΙΚΙΛΌΜΟΡΦΗ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημερομηνίες και τη διάρκεια της Εκστρατείας και θα το δημοσιοποιήσει.

 

Άρθρο10. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

10.1 Η SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανταποκριτή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη: - Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Florin.Ochiana@saint-gobain.com; ή

- Ταχυδρομική διεύθυνση: SAINT-GOBAIN GLASS ΡΟΥΜΑΝΙΑ S.R.L., με έδρα το Καλαράσι, Str. Varianta Nord, αρ.

10.2 Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: όνομα, όνομα,email, αριθμό τηλεφώνου.

10.3 Αποθήκευση δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν σε διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας συμμετοχής σε εκστρατεία και άλλων συστημάτων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία απονομής των βραβείων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

10.4 Σκοπός της επεξεργασίας

Η εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία δεδομένων κατά τη διάρκεια αυτής της Εκστρατείας. Η επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων στην Εκστρατεία μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τη διαδικασία διεξαγωγής της Εκστρατείας σε βέλτιστες συνθήκες και να απονευγελάμε τα βραβεία της Εκστρατείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα των υποψηφίων για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την απονομή βραβείων, καθώς και να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας πριν από νομικές ενέργειες.

10.5 Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Η πρόσβαση στα δεδομένα σας θα γίνεται μόνο εσωτερικά για τους σκοπούς της παρούσας Εκστρατείας. Η πρόσβαση θα γίνεται από το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα πωλήσεων και το τμήμα πληροφορικής.

10.6Αυαυαςας δικαιώματά σας

Ως ενδιαφερόμενος, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

- Αποκτήστε πρόσβαση και αποκτήστε αντίγραφο των δεδομένων σας.

- Ζητήστε διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων.

- Ζητήστε να σταματήσετε την επεξεργασία δεδομένων, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της εκστρατείας. Και

- Αντικείμενο επεξεργασίας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1 παραπάνω.

Εάν λάβετε υπόψη ότι SAINT-GOBAIN GLASS ΡΟΥΜΑΝΙΑ S.R.L. δεν σέβεστε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Εάν θεωρείτε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παράνομη, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Εποπτική Αρχή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Οβίντιου Άντριαν ΠΑΣ

Διαχειριστής

Γυαλί Σεν-Γκομπέιν Ρουμανία S.R.L.